:: پوشش زنان مهماندار در ایرلاین های مطرح جهان ::

تصاویر زیر پوشش مهمانداران زن در برخی شرکت های هواپیمایی مطرح کشورهای مختلف جهان را نمایش می دهد.

هواپیمایی ویتنام
هواپیمایی ویتنام


هواپیمایی تاتارستان
هواپیمایی تاتارستان


هواپیمایی روسیه
هواپیمایی روسیه


هواپیمایی آفیا روسیه
هواپیمایی آفیا روسیه


هواپیمایی استرالیا
هواپیمایی استرالیا


هواپیمایی قطر
هواپیمایی قطر


ایر ایرشا ژاپن
ایر ایرشا ژاپن


هواپیمایی هند
هواپیمایی هند


هواپیمایی امارات
هواپیمایی امارات


ایر فلوت روسیه
ایر فلوت روسیه


ایر فرانس فرانسه
ایر فرانس فرانسه


هواپیمایی تایلند
هواپیمایی تایلند


هواپیمایی سنگاپور
هواپیمایی سنگاپور


هواپیمایی آلیتالیا ایتالیا
هواپیمایی آلیتالیا ایتالیا