مراسم عروسی زن و شوهر آکروبات باز در 38 نقطه جهان

این زوج تصمیم گرفته اند تا ضمن سفر به نقاط دیدنی و گردشگری مهم جهان مراسم عروسی خود را با انجام حرکات آکروباتیک و گرفتن چند عکس تکرار کنند و به مکان بعدی بروند.
تا این لحظه 83 روز از آغاز سفر آنها میگذرد و به 38 مکان سر زده اند.
آنها عکسهای خود را در صفحه نمانامه* خود هم میگذارند.

مصر
مصر

Boley Carrigeen Stones ایرلند
Boley Carrigeen Stones ایرلند

غارهای آجانتا، هند
غارهای آجانتا، هند

همراه با اهالی ماسایی مارا، کنیا
همراه با اهالی ماسایی مارا، کنیا

 		 همراه با اهالی ماسایی مارا، کنیا --	 	 بانکوک، تایلند
همراه با اهالی ماسایی مارا، کنیا -- بانکوک، تایلند

نایروبی
نایروبی


اسپانیا -- هند
اسپانیا -- هند

بمبیی هند
بمبیی هند

سگوویا، اسپانیا
سگوویا، اسپانیا

ایرلند
ایرلند


بانکوک، تایلند
بانکوک، تایلند

ایرلند
ایرلند

بوگوتا، کلمبیا
بوگوتا، کلمبیا

مادرید، اسپانیا
مادرید، اسپانیا

پرواز به مقصد بعدی!
پرواز به مقصد بعدی!


*نمانامه: معادل فارسی کلمه فیسبوک تولیدی از فرهنگستان بوف بوفی :buff: