:: پاسخ مسلمانان برلین به تروریستان ::

انجمن مسلمانان برلین برای نشان داده چهره ضدتروریستی اسلام، به نشانه وحدت با مسیحیان راهپیمایی کردند.

"عشق برای همه" "نفرت برای هیچ کس"؛ اینها شعارهایی بود که مسلمانان ساکن آلمان در محکوم کردن حمله تروریستی اخیر در شهر برلین سر می‌دادند. انجمن مسلمانان برلین در حالی که به یاد جانباختگان این حادثه شمع و گل در دست داشتند شب گذشته راهپیمایی آرامی انجام دادند.

محمد عاصف صدیق، نماینده انجمن مسلمانان برلین در مصاحبه با ایندیپندنت اظهار داشت: ما امشب اینجا هستیم تا چهره ضد تروریستی اسلام را نشان دهیم. مسلمانانی که اینجا زندگی می‌کنند خواستار صلح و آرامش هستند. ما شهروند برلین هستیم و امنیت و صلح را برای آن می‌خواهیم". مسلمانان تی‌شرت‌هایی به تن داشتند که روی آنها شعارهایی همچون "آزادی برای همه" و "وفاداری برای همه" نوشته شده بود.

یادآوری می‌شود روز دوشنبه راننده یک کامیون به بازاری در شهر برلین آلمان هجوم برد که بر اثر آن دست‌کم 9 نفر کشته و 50 تن زخمی شدند.


:: پاسخ مسلمانان برلین به تروریستان ::

:: پاسخ مسلمانان برلین به تروریستان ::

:: پاسخ مسلمانان برلین به تروریستان ::