:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

ماهیگیر روسی که در اعماق آب‌های شمال‌ غرب این کشور موجودات عجیبی را مشاهده کرده، عکس‌های آن را در توییتر به اشتراک گذاشت.

در اعماق اقیانوس‌ها و دریاها موجودات عجیبی زندگی می‌کنند که هر از گاهی عکس‌هایی از آنها در فضای مجازی به عنوان گونه‌های جدید منتشر می‌شود.

این‌بار ماهیگیر روسی با سفر به اعماق آب‌های شمال غرب روسیه موجودات دریایی عجیبی مشاهده کرده که تصاویر آنها را در توییتر به اشتراک گذاشته است.

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::

:: موجودات عجیب اعماق اقیانوس‌ها ::