:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::

برخی از شهرهای جهان زمانی قابل سکونت بودند و به یکباره از صحنه جهان محو شدند؛ برخی دیگر اما همچنان دارای جنب و جوش هستند. به گزارش فرادید به نقل از تلگراف، شهرهایی که هیچ‌گاه در طول تاریخ نخوابیدند. اگر با یک ماشین زمان به قرن‌ها پیش سفر کنید، شریان زندگی را در دل آن‌ها خواهید دید. تاریخ یک سرزمین هویت آن است. در ادامه با برخی از شهرهای قدیمی جهان آشنا خواهید شد.

تلگراف اسامی 20 شهر قدیمی جهان را به ترتیب آورده است. شهر اریحا از نگاه تلگراف قدیمی‌ترین شهر جهان است که در حال حاضر نیز جمعیتی در آن مشغول گذران زندگی بوده و حالت شهری خود را هیچ‌گاه از دست نداده است.

:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::

بِنارس یا واراناسی، هند – قدمت آن به حدود 1000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد


:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::

کادیس، اسپانیا – قدمت آن به حدود 1100 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
تبای یا تِبس، یونان – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
لارناکا، قبرس – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
آتن، یونان – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
بلخ، افغانستان – قدمت آن به حدود 1500 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
کرکوک، عراق – قدمت آن به حدود 2200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
اربیل، عراق – قدمت آن به حدود 2 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
صور یا تایر، لبنان – قدمت آن به حدود 2750 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
بیت‌المقدس یا اورشلیم، فلسطین – قدمت آن به حدود 2800 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
بیروت، لبنان – قدمت آن به حدود 3000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
غازی عِینتاب یا گازی آنتپ، ترکیه – قدمت آن به حدود 3650 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
پلوودیو، دومین شهر بزرگ بلغارستان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
صیدا یا صیدون، لبنان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
فَیّوم، مصر – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد


:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
شوش، ایران – قدمت آن به حدود 4200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
دمشق، سوریه – قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
حلب، سوریه – قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد


:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::
جبییل، لبنان – قدمت آن به حدود 5000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد:: گذری بر 20 شهر از قدیمی‌ترین شهرهای جهان ::

اَریحا یا یریکو، فلسطین – قدمت آن به حدود 9000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد