:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

بر اساس گزارش فرماندار استانبول، 35 نفر در حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در این شهر کشته شدند.

به نقل از دیلی میل، گفته می‌شود مرد مسلح با لباس بابانوئل به صدها نفری که برای جشن سال نو در کلوب رینا گرد هم آمده بودند، حمله کرده است.

در این حمله که بر اساس فیلم دوربین‌های مخفی در ساعت یک و نیم بامداد به‌وقت ترکیه رخ داده، بیش از 40 نفر نیز زخمی شده‌اند.


:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::

:: حمله بابانوئل به کلوب شبانه در استانبول ::