:: عشق یعنی این ....::

این سگ سرمازده و زخمی که برای دو روز روی ریل قطار گیر کرده بود، مرگ را به چشم دید.

به نقل از دیلی میل، اما به لطف دوست عاشقش که با وفاداری دو روز کامل روی ریل قطار از او محافظت کرد تا کمک برسد، لوسی از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

جراحات لوسی به حدی بود که نمی‌توانست از روی ریل قطار در اوکراین تکان بخورد اما دوستش، پاندا با حلقه زدن به دور او و همچنین پائین آوردن سرش در هنگام عبور قطار جان او را نجات داد.

این در حالی است که اگر محلی‌ها قصد نزدیک شدن به لوسی را داشتند، پاندا با پارس کردن آن‌ها را می‌ترساند و دور می‌کرد.

حتی زمانی که آن‌ها نجات یافتند، باز هم در خودروی حیوانات خانگی، کنار هم بودند.

:: عشق یعنی این ....::

:: عشق یعنی این ....::

:: عشق یعنی این ....::

:: عشق یعنی این ....::

:: عشق یعنی این ....::

:: عشق یعنی این ....::