:: درمانی جدید برای بیماران سوختگی ::

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی با اشاره به 2 پروژه مهم علوم پزشکی ایران از انتقال نسوج نرم بیماران مرگ مغزی به بانک پوست خبر داد.

محمد تقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی از فرآوری نسوج نرم خبر داده و افزود: راه اندازی کامل بزرگترین بانک پوست، مهمترین اقدامات این مرکز است که هم اکنون نیز منتظر انتقال نسوج نرم بیماران مرگ مغزی در صورت رضایت خانواده هایشان هستیم.

وی تاکید کرد: با فرآوری نسوج نرم و پوست بیماران مرگ مغزی نمی گوییم که انقلاب بزرگی برای درمان بیماران سوخته و نظایر آنها ایجاد می‌شود اما می توان گفت که این طرح می‌تواند در ترمیم بافت های از دست رفته و پوست این بیماران به طور قابل ملاحظه ای نقش آفرینی کند.

رییس مرکز تحقیقاتی سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه با اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز بانک پوست از سوی دانشگاه و معاونت پژوهشی ادامه داد: علاوه بر موارد ذکر شده، نسوج نرم کاربردهای تحقیقاتی نیز دارند، کاربردی که می‌تواند گام موثری در رشد و پیشرفت کشور برای بهره مندی از درمانهای نوین بیماران سوخته و سایر بیمارانی که به علل مختلف بخش قابل ملاحظه ای از نسوج و بافت نرم خود را از دست داده اند، بردارد.

جغتایی همچنین با اشاره به توسعه بانک مغزی به عنوان اقدام دیگر در کشور، در خصوص راه اندازی بزرگ ترین بانک پوست کشور اظهار داشت: بانک پوست و کلین روم در بیمارستان مطهری تا پایان سال جاری در صورت افزایش همکاری های وزارت بهداشت و معاونت علمی و با حضور آنها افتتاح می‌شود.