:: هاربین ، پادشــــــاه یخ ها ::

هر سال شهر هاربین در شمال چین به یک پادشاهی یخی جادویی تبدیل می‌شود.

به نقل از دیلی میل، یک شهر یخی کامل که با نورهای نئون تزئین شده بازدیدکنندگان را از سراسر کشور به این منطقه که دمای هوایش به منفی 30 درجه سلسیوس می‌رسد، جذب می‌کند.