:: موفق‌ترین ستاره‌های سینمای قبل از انقلاب(2) ::

حسین گیل: بازیگری که به واسطه چهره خشن و هیکل ورزیده اش بیشتر در نقش های منفی و بزن بهادر ظاهر می شد، در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به جمع نیروهای انقلابی پیوست و تا مقام سرداری هم پیش رفت.


:: موفق‌ترین ستاره‌های سینمای قبل از انقلاب(2) ::


بازیگر ۷۶ ساله که در سال های اخیر بیشتر در برنامه های بزرگداشت همرزمان شهیدش دیده شده، پیش از انقلاب برای آخرین بار در “سفر سنگ” مسعود کیمیایی ایفای نقش کرد و پیش از آنکه سال ۶۴ با فیلم جنگی “پلاک” به سینما بازگردد، به نیروهای سپاه، آموزشی رزمی می داد و در جبهه ها علیه نیروهای بعثی می جنگید. ماندگارترین تصویری که از گیل در ذهن ها مانده، نقش کدخدا سلیمان در “مسافران مهتاب” مهدی فخیم زاده است؛ برادر شخصیت نمکی که تنها علیه ظلم می خروشید. او آخرین بار حدود دو دهه پیش در “فرار بزرگ” ایفای نقش کرد و پس از آن از سینما و بازیگری کناره گرفت. برخی حسین گیل را حرّ انقلاب می دانند؛ چهره ای که از سینمای فارسی شروع کرد و عاقبت به خیر شد.


:: موفق‌ترین ستاره‌های سینمای قبل از انقلاب(2) ::