:: جملات زیبا و انرژی بخش ::


یه جوری
درباره آدمها قضاوت کنید...
که اگه یه روزی
خلافش بهتون ثابت شد
شرمنده
خودتون نشید !!!
زندگی میتواند فوق العاده باشد؛
اگر دیگران
ما را به حال خودمان بگذارند....
تلخی روزگار اونجا شروع میشه
که خیلی چیزارو میشه خواست
اما نمیشه داشت !
عارفی را پرسیدند: از اینجا تا خدا چه مقدار راه هست؟
گفت: یک قدم.
گفتند: این یک قدم کدام است؟ گفت: پا بگذار روی خودت.
بزرگترین مصیبت
برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن...بعضی ها در زمان های خالی شون با
شما صحبت می کنند، بعضی ها زمانشون
رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند، تفاوتش را بفهميم..
همیشه یک راز باش...!!
آن هم رازی کلافه کننده
آدم ها
به محض اینکه از تو
همه چیز بدانند
ترکت می کنند
‏قایق کوچک ‏تنهایی من
‏صبر کن ‏حادثه ها می گذرند
‏شب فرو میریزد
‏پشت آن موج بلند
‏سحری نزدیک است ...
اگه تو زندگی یکی از
سیم های سازت پاره شد،
آهنگ زندگیتو جوری ادامه بده،
که هیچ کس نفهمه به تو چی گذشت؛
حتی اونی که سیمو پاره کرد...
‏هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس
‏بر دیگری برتری ندارد
‏مگر به فهم و شعور
‏مگر به درک و ادب
‏مهربانان
‏این قدرت تو نیست
‏این انسانیت است
این 5 كار رو همين الان ترك كن:
‏سعى در راضى كردن همه
سركوب كردن خودت
‏در گذشته زندگى كردن
‏ترس از تغيير
‏بيش از حد فكر كردن
یه وقتهایی
بار بعدی وجود نداره
شانس دومی نیست
وقت اضافه و استراحت نیست...
گاهی وقتها
یا الان هست
و یا هرگز...
همیشہ فڪر ڪن...
تـوی دنیـای شیشہ ای
زنـدگـی میڪنـی...
پـس
بطـرف ڪسی سنگ
پرتـاب نڪن
چون اولیـن چیـزی
ڪہ می‌ شڪنہ دنیـای خودتہ..
هر آن کس که می خواهد پرواز کردن بیاموزد
ابتدا بایستی ایستادن و راه رفتن و دویدن و صعود کردن و رقصیدن را یاد بگیرد
هیچ کس پرواز کردن را با پرواز کردن نمی آموزد...!
روزهای خوب خواهند آمد
هر سر بالایی یک سرازیری دارد
نفس عمیق بکش
بیخیال همه اتفاقای عجیب و غریب
هم اکنون زندگی کن
هیچ کس در بستر مرگ آرزو نکرد که کاش بیشتر کار کرده بود و ثروت انباشته بود؛
اما بسیاری آرزو کردند که کاش با عزیزانشون مهربانتر بودند...
خوشبختی یعنی اینکه
قدر داشته هایت را بدانی
و بعد به سوی پیشرفت حرکت کنی...
سخت تلاش کن
ممکنه امروز سختی بکشیم
ولی در آینده برابر همین سختیها لذت می بریم
و از کارایی که امروز کردیم لذت می بریم