:: دلیل تفاوت طول انگشتان افراد از دوران جنینی ::

محققان در تازه ترین تحقیقات خود دریافتند که بین طول انگشتان دست و توانایی انجام فعالیت های فیزیکی ارتباط وجود دارد.

چرا طول انگشتان افراد از دوران جنین با هم متفاوت است؟ دانشمندان علوم اعصاب در تحقیقات خود به نقش کلیدی انگشتان درسطح اضطراب و توانایی های ورزشی زنان پی بردند.

محققان دریافتند که بین هورمون تستوسترون در زمان جنینی و اندازه انگشت اشاره و حلقه ارتباط وجود دارد و افرادی که انگشت اشاره آنها کوتاه تر از انگشت حلقه آنها است در داخل شکم مادر تستوسترون بیشتردریافت کردند.

این افراد توانایی های فیزیکی و ورزشی بیشتری داشته، اما از طرفی بیشتر در معرض نقص مادرزادی، بیش فعالی و سندرم تورت(یك اختلال نوروبیولوژیك كه علائم و نشانه های آن عموما در دوران كودكی پدید می آید) قرار دارند.

کارل پینتزا، محقق این مطالعه گفت: ما با توجه به نحوه عملکرد متفاوت مغز زنان و مردان شروع به بررسی نظریه ارتباط بین طول انگشت و عملکرد مغز کردیم.

طول انگشت 42 زن در این مطالعه اندازه گیری شد و به گروهی از آن ها مقداری هورمون تستوسترون و به گروه دیگری دارونما داده شد و از آن ها خواسته شد که به تعدادی سوال که ذهن را به چالش می‌کشد پاسخ دهند.

محقق این مطالعه گفت: زنانی که در پاسخ به سوال ها بهترین نمره را اخذ کردند، در دوران جنینی هورمون تستوسترون بیشتری دریافت کرده بودند و این روند در بزرگسالی ادامه داشته است.

پینتزا افزود: ما در طول تحقیقات خود دریافتیم افرادی که بیشترین توان انجام فعالیت های فیزیکی و ورزشی را دارند سطح هورمون تستستورون در آن ها بیش از سایرین است.

با این حال، این مطالعه همچنین ارتباط بین سطح بالای هورمون تستوسترون را با افزایش خطر ابتلا به بیماری هایی مانند بیش فعالی، سندرم تورت و اوتیسم در مردان نشان می دهد، از طرفی اضطراب و افسردگی با سطح پایین تستوسترون به خصوص در زنان مرتبط است.


منبع:MEDICALDAILY