:: ادای احتـــــــرام مـــردم به آتش نشانان فداکار ::

مردم سراسر کشور با حضور در ایستگاه های آتش نشانی شهرهای مختلف ایران به اهدای گل و روشن کردن شمع به شهدای آتش نشان در ساختمان پلاسکو ادای دین کردند.

:: ادای احتـــــــرام مـــردم به آتش نشانان فداکار ::