:: ساخت اولین جنگل عمودی آسیا درچین ::

یکی از ایده های فوق العاده برای محیط زیست در شهر نانجینگ چین اجرا شد.

تصاویری که میبینید متعلق به جنگل عمودی است که با طراحی حرفه ای و اصولی توانند روزانه 60 کیلوگرم اکسیژن تولید کنند.

دو ساختمان در کنار یکدیگر قرار است در روز 60 کیلوگرم اکسیژن را وارد هوا کنند تا انسان ها از تنفس لذت ببرند. ارتفاع این دو ساختمان 107.89 ( ساختمان کوتاه تر) و 199.94 ( ساختمان بلندتر) اعلام شده است.

روند ساخت این ساختمان زیبا که توسط طراحان ایتالیایی در حال تکمیل است تا سال آینده پایان خواهد یافت . این جنگل عمودی بی نظیر 100 درخت و 2500 بوته از 23 گونه متفاوت ساخته شده است.

ساختمان بلند یک ساختمان اداری است که متشکل از دفتر کار ،موزه ،مدرسه معماری و باشگاه خواهد بود.

ساختمان کوتاهتر که در حقیقت یک هتل زیباست دارای یک استخر مجهز در پشت بام و 247 اتاق است.ساختمان کوتاهتر که در حقیقت یک هتل زیباست دارای یک استخر مجهز در پشت بام و 247 اتاق است.نمونه دیگری هم در سوئیس در حال ساخت است.

این اولین جنگل عمودی نیست که ساخته می شود و اولین جنگل عمودی جهان در میلان ساخته شد که تصویر آن را مشاهده می کنید.