:: "everydayiran" ::

همه ما در طول زندگی روزمره خود در شهر یا روستای خودمان در محل کار، مسیر خانه و ....

خلاصه همه جا با صحنه ها و اتفاقاتی رو به رو میشویم شاید خیلی مهم نباشد ولی لحظه ای ما را به توقف

و نگاه عمیق وا می‌دارد. که همیشه پس از آن به سادگی از آن عبور می‌کنیم.

ولی چرا این لحظات زیبا ولی غیر مهم ثبت نشود؟


 دوستان در حال وقت‌گذرانی کنار ساحل دریای خزر در بندر انزلی. عکس از علی راد
دوستان در حال وقت‌گذرانی کنار ساحل دریای خزر در بندر انزلی. عکس از علی راد


بازدیدکننده‌ای با چتری برای محافظت در برابر آفتاب در تخت جمشید، پایتخت تشریفاتیِ امپراطوری هخامنشیان. عکس از صنم جوادی
بازدیدکننده‌ای با چتری برای محافظت در برابر آفتاب در تخت جمشید، پایتخت تشریفاتیِ امپراطوری هخامنشیان. عکس از صنم جوادی


يكى از دبيران روزنامه‌ای مخصوص نابینایان در حال خواندن شماره پیش از چاپ. عکس از ابوالفضل سلمان‌زاده
يكى از دبيران روزنامه‌ای مخصوص نابینایان در حال خواندن شماره پیش از چاپ. عکس از ابوالفضل سلمان‌زاده


مردان در حال نماز خواندن در مسجد آذربایجانی‌های بازار بزرگ تهران. عکس از سعید خلیلی
مردان در حال نماز خواندن در مسجد آذربایجانی‌های بازار بزرگ تهران. عکس از سعید خلیلی


دوستان در حال وقت‌گذرانی روی سی‌و‌سه‌پل اصفهان، طولانی‌ترین پلِ زاینده‌رود که بیش از 400 سال پیش در دوران صفوی ساخته شده. عکس از مجتبی حیدری
دوستان در حال وقت‌گذرانی روی سی‌و‌سه‌پل اصفهان، طولانی‌ترین پلِ زاینده‌رود که بیش از 400 سال پیش در دوران صفوی ساخته شده. عکس از مجتبی حیدری


كبوتربازى در حال تماشاى کبوترهای مسابقه‌ای‌ش در قروین. عکس از زینب آهنگر
كبوتربازى در حال تماشاى کبوترهای مسابقه‌ای‌ش در قروین. عکس از زینب آهنگر


مسابقه‌ی مچ‌اندازی در ایستگاه مترویی در تهران. عکس از حسین اسماعیلی
مسابقه‌ی مچ‌اندازی در ایستگاه مترویی در تهران. عکس از حسین اسماعیلی


ابوالفضل که چهار سال است راننده‌ی اتوبوس بین‌شهری‌ گرگان است، اتوبوس‌ش را مانند اتاق‌ش تزئین کرده. عکس از عالیه سعادت
ابوالفضل که چهار سال است راننده‌ی اتوبوس بین‌شهری‌ گرگان است، اتوبوس‌ش را مانند اتاق‌ش تزئین کرده. عکس از عالیه سعادت


گردشگری در حیاطِ مسجد نصیرالملک شیراز (معروف به مسجد صورتی) که بیش از 120 سال پیش در دوره‌ی قاجار ساخته شده.
گردشگری در حیاطِ مسجد نصیرالملک شیراز (معروف به مسجد صورتی) که بیش از 120 سال پیش در دوره‌ی قاجار ساخته شده.


دوستان در حال تفريح در بیابانِ بافق، یزد. عکس از امیرحسین شفیعی
دوستان در حال تفريح در بیابانِ بافق، یزد. عکس از امیرحسین شفیعی


موزه‌ی هنرهای معاصر تهران. عکس از مهدی جهان‌افروزیان
موزه‌ی هنرهای معاصر تهران. عکس از مهدی جهان‌افروزیان


کارگاه کوچک خیاطی در ابهر، زنجان. عکس از محمد آهنگری
کارگاه کوچک خیاطی در ابهر، زنجان. عکس از محمد آهنگری


عصری در ماسوله، گیلان. عکس از شیرین اصفهانی
عصری در ماسوله، گیلان. عکس از شیرین اصفهانی


نوازنده‌های خیابانی در حال نواختنِ جلوی یک مهدکودک در تهران. عکس از ابوالفضل سلمان‌زاده
نوازنده‌های خیابانی در حال نواختنِ جلوی یک مهدکودک در تهران. عکس از ابوالفضل سلمان‌زاده